פלייבוי מוחק חשבונות פייסבוק המצטרפים לטלסה ולחלל X | מסע הפרסום #Delete פייסבוק הוא אמיתי

# קמפיין מחיקת פייסבוק. יתכן שראית את זה וביטלת את זה כעוד ניסיון מעורפל לנסות לצמצם חברה עשויה כמו פייסבוק שהיא ככל הנראה