זכה במלגה בסך 1,500 $ ממג'יטרי נזירים על ידי הגשת מאמר בנושא היתרונות של מיקור חוץ של חלק ממשימות הסטודנטים שלך.

הנזירים הג'יטרי קוראים להגיש מאמרים בנושא הערך של התלמידים במיקור חוץ לחלק מהעבודה שלהם על לימודיהם הכלליים. המוסד הוא אני