SunCulture משיקה משאבת מים סולארית חדשה המופעלת ב- RainMaker IoT לחקלאות בהיקף קטן בקניה

קניה היא עדיין כלכלה חקלאית, למרות שהמדינה עשתה צעדים גדולים בענף הכרייה, העיבוד והשירותים. רוב הקניינים מסתדרים