כפפות כבויות! AT&T Pitch ללקוחות T-Mobile, 'החלף ונשלם לך 450 $'

כפפות כבויות! AT&T Pitch ללקוחות T-Mobile, 'החלף ונשלם לך 450 $' ביום שישי 3 בינואר, AT&T הודיעה כי תשלם עד 4 $