THINX תחתונים רוצה להגדיר מחדש את תעשיית 15 מיליארד $ נשית היגיינת

על פי דוחות האו'ם, רק 43% מהבנות בעולם המתפתח עולות לבתי ספר תיכוניים. ישנן סיבות רבות המובילות לכך, ב